Ana Sayfa
Yazı Boyutunu Küçült Yazı Boyutunu Büyült Yazdırılabilir Versiyonu PDF Versiyonu

KOSGEB

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) finansal ve teknik destekler vermek için 1990 yılında 3624 sayılı kanunla kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),  uzun yıllar imalatçı KOBİ’lere destekler vermiş ve kaynaklarını daha ziyade sanayi sektörüne aktarmıştır.
5891 sayılı kanunla Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik sonrası KOSGEB hedef kitlesi, imalat sanayinin yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişlemiştir.
2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Kosgeb Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Öncelikler belirlenmiştir. Yeni KOSGEB hedef kitlesini de kapsayacak şekilde yeniden tasarlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, 15.06.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
KOBİ’lerin bölge, sektör ve ölçek parametrelerine göre farklılaşan ihtiyaçlarını esas alan yeni destek sistematiğinin kurgulanmasına yönelik çalışmalarımız neticesinde; erişimi kolay, yalın, esnek, işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin, ortaklık kültürünün, girişimciliğin desteklendiği, proje esaslı ve nitelikli KOBİ’lerin nitelikli şekilde destekleneceği yeni bir destek sistemi oluşturulmuştur.
İhtiyaç ve beklentileri sektör ve ölçek anlamında farklılık arz eden KOBİ’lerimizin esnek ve dinamik bir anlayışla desteklenebilmesini teminen KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği bu anlayışa hizmet edecek şekilde hazırlanmıştır. Artık, KOBİ’lerimizin farklılaşan ihtiyaçlarına çözüm getirecek farklı destek programları ile destekler sağlanacak, bu ihtiyaçların değişmesi ya da yeni bir ihtiyaç ortaya çıkması durumunda buna göre yeni destek programları tasarlanarak uygulanabilecektir.
KOSGEB tarafından hazırlanarak halihazırda KOSGEB İcra Komitesi tarafından kabul edilmiş bulunan destek programları ile;
·        KOBİ Proje Destek Programı kapsamında; gelişim niyetlerini projelendiren işletmelerin daha nitelikli bir şekilde desteklenmesi ve proje yapabilme kabiliyetlerinin artırılması,
·        Tematik Proje Destek Programı kapsamında; KOBİ’lere yönelik Meslek Kuruluşu projeleri ile konjonktürel gelişmelere göre KOSGEB tarafından belirlenerek ilan edilecek spesifik alanlardaki KOBİ projelerinin desteklenmesi,
·        Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı ile Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin, ve araştırma-geliştirme faaliyeti prototip aşamasına kadar gelmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi,
·        Girişimcilik Destek Programı kapsamında; müteşebbis adaylarına uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmesi, yeni girişimcilerin işletmelerini kurma ve geliştirmelerinin ve İŞGEM’lerin desteklenmesi ile girişimcilik kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması,
·        İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında; küçük işletmelerimizin işbirliği ya da güçbirliği yapmalarının desteklenmesi,
·        Genel Destek Programı kapsamında; bir proje kapsamında olmayan fakat KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracağına inandığımız faaliyetlerin erişimi kolay bir şekilde desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için www.kosgeb.gov.tr
 
Dosyalar
Yeni KOSGEB Destek Programlarını anlatan sunumu görüntülemek için tıklayınız…
Genel Destek Programı Uygulama Esaslarını indirmek için tıklayınız...
      

MERKEZ - Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 Meram/KONYA
Tlf: +90 332 236 32 90 Fax: +90 332 236 46 91
Devlet Planlama Teşkilatı Konya Valiliği Konya Büyükşehir Belediyesi Karaman Valiliği Karaman Belediyesi Konya Ticaret Odası Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Konya Sanayi Odası Konya Ticaret Borsası Karaman Ticaret Borsası
12842126  kişi sitemizi ziyaret etti. Sayfamız en iyi 1024x769 çözünürler internet explorer tarayıcısı ile görüntülenebilir Paylaş